" Oranzheva kashta snyag i rekichka"
" Oranzheva kashta snyag i rekichka"

" Oranzheva kashta snyag i rekichka"

Silviya Tosheva

Dimentions (W/H) 30 / 40 cm
Frame yes
Category Painting, Watercolor
Subject Home River Winter
Location
 Sofiya,  Sofiya - grad, Bulgaria

This artwork is viewed 109 times
published on: 09.12.2019

Last visited artworks

"
" Oranzheva kashta snyag i rekichka"", Silviya Tosheva

" Oranzheva kashta snyag i rekichka"

Silviya Tosheva
120 lv.