"Sezonite - stihijna poeziya na Zhivota!", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Sezonite - stihijna poeziya na Zhivota!", Polina Gerdzhikova - POLINA

Sezonite - stihijna poeziya na Zhivota!

Polina Gerdzhikova - POLINA
600 lv.
"BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA

BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK

Polina Gerdzhikova - POLINA
700 lv.
"BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA

BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK

Polina Gerdzhikova - POLINA
700 lv.
"Svetlinna geometriya - Posveshtenie v Ogan i Duh", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Svetlinna geometriya - Posveshtenie v Ogan i Duh", Polina Gerdzhikova - POLINA

Svetlinna geometriya - Posveshtenie v Ogan i Duh

Polina Gerdzhikova - POLINA
1500 lv.
"Sakralni prostranstva na Balgariya", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Sakralni prostranstva na Balgariya", Polina Gerdzhikova - POLINA

Sakralni prostranstva na Balgariya

Polina Gerdzhikova - POLINA
1200 lv.
"LYuBOVTA - obedinyavashta Stihiite (Zemya, Voda, Ogan, Vazduh)", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
LYuBOVTA - obedinyavashta Stihiite (Zemya, Voda, Ogan, Vazduh)", Polina Gerdzhikova - POLINA

LYuBOVTA - obedinyavashta Stihiite (Zemya, Voda, Ogan, Vazduh)

Polina Gerdzhikova - POLINA
240 lv.
"Tsvete za teb", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Tsvete za teb", Polina Gerdzhikova - POLINA

Tsvete za teb

Polina Gerdzhikova - POLINA
40 lv.
"Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta", Polina Gerdzhikova - POLINA

Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta

Polina Gerdzhikova - POLINA
500 lv.
"Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta", Polina Gerdzhikova - POLINA

Svetlina i Materiya - obedineni ot Lyubovta

Polina Gerdzhikova - POLINA
500 lv.
"Dom v Rodopite", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Dom v Rodopite", Polina Gerdzhikova - POLINA

Dom v Rodopite

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"Dom v Rodopite", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Dom v Rodopite", Polina Gerdzhikova - POLINA

Dom v Rodopite

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"LYuBOVTA ", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
LYuBOVTA ", Polina Gerdzhikova - POLINA

LYuBOVTA

Polina Gerdzhikova - POLINA
240 lv.
"Radosten den", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Radosten den", Polina Gerdzhikova - POLINA

Radosten den

Polina Gerdzhikova - POLINA
180 lv.
"Radosten den", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Radosten den", Polina Gerdzhikova - POLINA

Radosten den

Polina Gerdzhikova - POLINA
180 lv.
"Zimna prikazka", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimna prikazka", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimna prikazka

Polina Gerdzhikova - POLINA
299 lv.
"Zimna prikazka", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimna prikazka", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimna prikazka

Polina Gerdzhikova - POLINA
299 lv.
"Otvad rekata", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Otvad rekata", Polina Gerdzhikova - POLINA

Otvad rekata

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"Koprivshtitsa prez zimata", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Koprivshtitsa prez zimata", Polina Gerdzhikova - POLINA

Koprivshtitsa prez zimata

Polina Gerdzhikova - POLINA
150 lv.
"Praznichna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Praznichna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA

Praznichna zima

Polina Gerdzhikova - POLINA
130 lv.
"Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimen praznik

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"Zimen praznik 2", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimen praznik 2", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimen praznik 2

Polina Gerdzhikova - POLINA
130 lv.
"Valshebna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Valshebna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA

Valshebna zima

Polina Gerdzhikova - POLINA
200 lv.
"Valshebna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Valshebna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA

Valshebna zima

Polina Gerdzhikova - POLINA
240 lv.
"Visoko, visoko! ", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Visoko, visoko! ", Polina Gerdzhikova - POLINA

Visoko, visoko!

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"Visoko, visoko! ", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Visoko, visoko! ", Polina Gerdzhikova - POLINA

Visoko, visoko!

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimen praznik

Polina Gerdzhikova - POLINA
not available
"BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK", Polina Gerdzhikova - POLINA

BALGARIYa - VEK SLED VEK, KAMAK VARHU KAMAK

Polina Gerdzhikova - POLINA
700 lv.
"Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zimen praznik", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zimen praznik

Polina Gerdzhikova - POLINA
120 lv.
"Praznichna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Praznichna zima", Polina Gerdzhikova - POLINA

Praznichna zima

Polina Gerdzhikova - POLINA
130 lv.
"Koprivshtitsa prez zimata", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Koprivshtitsa prez zimata", Polina Gerdzhikova - POLINA

Koprivshtitsa prez zimata

Polina Gerdzhikova - POLINA
130 lv.
"Zhar-ptitsa / Feniks (vav Vesica Piscis)", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Zhar-ptitsa / Feniks (vav Vesica Piscis)", Polina Gerdzhikova - POLINA

Zhar-ptitsa / Feniks (vav Vesica Piscis)

Polina Gerdzhikova - POLINA
600 lv.
"Sakralni simvoli: Korab-Hram", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Sakralni simvoli: Korab-Hram", Polina Gerdzhikova - POLINA

Sakralni simvoli: Korab-Hram

Polina Gerdzhikova - POLINA
600 lv.
"Sakralni simvoli: Otves", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Sakralni simvoli: Otves", Polina Gerdzhikova - POLINA

Sakralni simvoli: Otves

Polina Gerdzhikova - POLINA
600 lv.
"Sakralni simvoli: Kolona", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
Sakralni simvoli: Kolona", Polina Gerdzhikova - POLINA

Sakralni simvoli: Kolona

Polina Gerdzhikova - POLINA
500 lv.
"BOGOMILSKI LEGENDI", Polina Gerdzhikova - POLINA | Dea Art
BOGOMILSKI LEGENDI", Polina Gerdzhikova - POLINA

BOGOMILSKI LEGENDI

Polina Gerdzhikova - POLINA
1200 lv.
Showing 1 to 35 from 246 artworks

Last visited artworks