"Razotazhdestvenata", Galina Stakeva | Dea Art
Razotazhdestvenata", Galina Stakeva

Razotazhdestvenata

Galina Stakeva
150 lv.
"Otvatre navan (na dnevna svetlina)", Galina Stakeva | Dea Art
Otvatre navan (na dnevna svetlina)", Galina Stakeva

Otvatre navan (na dnevna svetlina)

Galina Stakeva
1000 lv.
"Chasovete na ambroziya", Galina Stakeva | Dea Art
Chasovete na ambroziya", Galina Stakeva

Chasovete na ambroziya

Galina Stakeva
1000 lv.
"Praznuvane ", Galina Stakeva | Dea Art
Praznuvane ", Galina Stakeva

Praznuvane

Galina Stakeva
1000 lv.
"Lekota ", Galina Stakeva | Dea Art
Lekota ", Galina Stakeva

Lekota

Galina Stakeva
550 lv.
"Koreni na dnevna svetlina", Galina Stakeva | Dea Art
Koreni na dnevna svetlina", Galina Stakeva

Koreni na dnevna svetlina

Galina Stakeva
300 lv.
"Elementi", Galina Stakeva | Dea Art
Elementi", Galina Stakeva

Elementi

Galina Stakeva
550 lv.
"Sakralno", Galina Stakeva | Dea Art
Sakralno", Galina Stakeva

Sakralno

Galina Stakeva
500 lv.
"OM ", Galina Stakeva | Dea Art
OM ", Galina Stakeva

OM

Galina Stakeva
350 lv.
"Slushaj", Galina Stakeva | Dea Art
Slushaj", Galina Stakeva

Slushaj

Galina Stakeva
300 lv.
"Dyado Ogan 1", Galina Stakeva | Dea Art
Dyado Ogan 1", Galina Stakeva

Dyado Ogan 1

Galina Stakeva
420 lv.
"Zhiva voda 2 ", Galina Stakeva | Dea Art
Zhiva voda 2 ", Galina Stakeva

Zhiva voda 2

Galina Stakeva
1000 lv.
"Zhiva voda 1 ", Galina Stakeva | Dea Art
Zhiva voda 1 ", Galina Stakeva

Zhiva voda 1

Galina Stakeva
1000 lv.
"Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva | Dea Art
Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva

Izpluvane Esen-Zima

Galina Stakeva
1000 lv.
"Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva | Dea Art
Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva

Izpluvane Esen-Zima

Galina Stakeva
1000 lv.
"Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva | Dea Art
Izpluvane Esen-Zima ", Galina Stakeva

Izpluvane Esen-Zima

Galina Stakeva
1000 lv.
"< Prodadena > Claude Vishnu", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Claude Vishnu", Galina Stakeva

< Prodadena > Claude Vishnu

Galina Stakeva
not available
"< Prodadena > Healing", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Healing", Galina Stakeva

< Prodadena > Healing

Galina Stakeva
not available
"Konstelatsiya 3 - akril varhu platno Gornata ", Galina Stakeva | Dea Art
Konstelatsiya 3 - akril varhu platno Gornata ", Galina Stakeva

Konstelatsiya 3 - akril varhu platno Gornata

Galina Stakeva
180 lv.
"Konstelatsiya 3 - akril varhu platno", Galina Stakeva | Dea Art
Konstelatsiya 3 - akril varhu platno", Galina Stakeva

Konstelatsiya 3 - akril varhu platno

Galina Stakeva
180 lv.
"< Prodadena > Priemane ", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Priemane ", Galina Stakeva

< Prodadena > Priemane

Galina Stakeva
not available
"Lyato pod drug agal 1 < Prodadena >", Galina Stakeva | Dea Art
Lyato pod drug agal 1 < Prodadena >", Galina Stakeva

Lyato pod drug agal 1 < Prodadena >

Galina Stakeva
not available
"< Prodadena > Lyato pod drug agal", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Lyato pod drug agal", Galina Stakeva

< Prodadena > Lyato pod drug agal

Galina Stakeva
not available
"< Prodadena > Lyato", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Lyato", Galina Stakeva

< Prodadena > Lyato

Galina Stakeva
not available
"Nejno velichestvo - 30 sm . 42 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton", Galina Stakeva | Dea Art
Nejno velichestvo - 30 sm . 42 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton", Galina Stakeva

Nejno velichestvo - 30 sm . 42 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton

Galina Stakeva
150 lv.
"Shtastliv spomen 1 - 42 sm / 30 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton", Galina Stakeva | Dea Art
Shtastliv spomen 1 - 42 sm / 30 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton", Galina Stakeva

Shtastliv spomen 1 - 42 sm / 30 sm - akril+dr. v/u hartiya/karton

Galina Stakeva
150 lv.
"Rastezh - 50 sm / 50 sm - akril varhu platno", Galina Stakeva | Dea Art
Rastezh - 50 sm / 50 sm - akril varhu platno", Galina Stakeva

Rastezh - 50 sm / 50 sm - akril varhu platno

Galina Stakeva
240 lv.
"Vibratsiya III - Akril varhu platno", Galina Stakeva | Dea Art
Vibratsiya III - Akril varhu platno", Galina Stakeva

Vibratsiya III - Akril varhu platno

Galina Stakeva
750 lv.
"< Prodadena > Razbirane chrez vodata - Akril varhu platno 50 / 50 sm ", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Razbirane chrez vodata - Akril varhu platno 50 / 50 sm ", Galina Stakeva

< Prodadena > Razbirane chrez vodata - Akril varhu platno 50 / 50 sm

Galina Stakeva
not available
"Baba Voda", Galina Stakeva | Dea Art
Baba Voda", Galina Stakeva

Baba Voda

Galina Stakeva
240 lv.
"Vibratsiya lV :) - Akril varhu platno 40 sm / 70 sm ", Galina Stakeva | Dea Art
Vibratsiya lV :) - Akril varhu platno 40 sm / 70 sm ", Galina Stakeva

Vibratsiya lV :) - Akril varhu platno 40 sm / 70 sm

Galina Stakeva
240 lv. 180 lv.
"Medena - Akril varhu platno - 61 sm / 50 sm", Galina Stakeva | Dea Art
Medena - Akril varhu platno - 61 sm / 50 sm", Galina Stakeva

Medena - Akril varhu platno - 61 sm / 50 sm

Galina Stakeva
333 lv. 300 lv.
"< Prodadena > Vibratsiya II - Akril na platno 55 / 46 cm", Galina Stakeva | Dea Art
< Prodadena > Vibratsiya II - Akril na platno 55 / 46 cm", Galina Stakeva

< Prodadena > Vibratsiya II - Akril na platno 55 / 46 cm

Galina Stakeva
not available
"Konstelatsiya 2 - akril varhu platno", Galina Stakeva | Dea Art
Konstelatsiya 2 - akril varhu platno", Galina Stakeva

Konstelatsiya 2 - akril varhu platno

Galina Stakeva
240 lv.
"Konstelatsiya 1 - akril varhu platno", Galina Stakeva | Dea Art
Konstelatsiya 1 - akril varhu platno", Galina Stakeva

Konstelatsiya 1 - akril varhu platno

Galina Stakeva
180 lv.
Showing 1 to 35 from 55 artworks

Last visited artworks