Александър Петров

Добре дошли в Авела Арт! Аз съм художник, който иска да покаже на света своите картини и да направи всичко възможно да останете удовлетворени и щастливи със своето ново изкуство!

Получих дипломата си по право от СУ ''Климент Охридски" в София и веднага след това заминах за Гърция. Не беше планирано така, но по този начин осъществих желанието си да рисувам и да съм свободна. Красотата на Гърция с морето, пиниите, маслините, кипарисите и ярките си цветове ме завладя. Започнах пътя си с пастели, акварели и естествено стигнах до маслени бои. В годините прекрасни, приятели ми оказваха неоценима помощ и ме насочваха. Участвах в много общи изложби в България. Имам също така и самостоятелни изложби в Гърция и САЩ (Чикаго).

Последно видяни от Вас