Деница Дечева

Дивергент, художник, писател, психолог, истинотърсач :)

Интересувам се от сложни причинноследствени връзки и от дуалността на съществуването. 

Последно видяни от Вас