Павлина Тодорова

Maй, 2019 - Колективна изложба "Пролетен салон" ,
Морско казино, гр.Варна, България

Декември, 2019 - Колективна изложба "Зимен салон" , Морско казино, гр.Варна, България


Oктомври, 2020 - Годишна колективна изложба на Арт Студио Графит, гр.Варна, България


Юни, 2021 - Морска изложба , on-line  - www.Buyart.bg

Февруари, 2022 - Годишна колективна изложба на Арт Студио Графит, гр.Варна, България


Април-Май, 2022 - Пролетна изложба- on-line www.Buyart.bg

Юни, 2022 - Съвместна изложба с  Ангелина Иванова, Десислава Ованезова и Диян Димитров , Морско Казино, гр.Варна 

Последно видяни от Вас