"Първи сняг акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова | Дея Арт
Първи сняг акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова

Първи сняг акварел в паспарту и рамка 43/33

Оля Трендафилова
120 лв.
"Топлина в душата акварел вълху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова | Дея Арт
Топлина в душата акварел вълху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова

Топлина в душата акварел вълху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33

Оля Трендафилова
160 лв.
"По пътя на хортензиите акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
По пътя на хортензиите акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

По пътя на хортензиите акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
100 лв.
"Било е и пак ще бъде - акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Било е и пак ще бъде - акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Било е и пак ще бъде - акварел в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Ивала баба дме козички акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова | Дея Арт
Ивала баба дме козички акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова

Ивала баба дме козички акварел в паспарту и рамка 43/33

Оля Трендафилова
180 лв.
"Крадецът на тикви акварел в паспарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова | Дея Арт
Крадецът на тикви акварел в паспарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова

Крадецът на тикви акварел в паспарту и рамка 40/30

Оля Трендафилова
100 лв.
"Работлива ръчица, пълни душица 43/33 в паспарту и рамка акварел", Оля Трендафилова | Дея Арт
Работлива ръчица, пълни душица 43/33 в паспарту и рамка акварел", Оля Трендафилова

Работлива ръчица, пълни душица 43/33 в паспарту и рамка акварел

Оля Трендафилова
200 лв.
"Яйца от свободни кокошки 43/33 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Яйца от свободни кокошки 43/33 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Яйца от свободни кокошки 43/33 в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
200 лв.
"Маково утро акварел в паспарту и рамка 33/23", Оля Трендафилова | Дея Арт
Маково утро акварел в паспарту и рамка 33/23", Оля Трендафилова

Маково утро акварел в паспарту и рамка 33/23

Оля Трендафилова
100 лв.
"Затваряй ги хубаво тези буркани, бре..! акварел в песпарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова | Дея Арт
Затваряй ги хубаво тези буркани, бре..! акварел в песпарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова

Затваряй ги хубаво тези буркани, бре..! акварел в песпарту и рамка 40/30

Оля Трендафилова
120 лв.
"Снудена водица за работлива душица акварел върху 100% памучна хартия", Оля Трендафилова | Дея Арт
Снудена водица за работлива душица акварел върху 100% памучна хартия", Оля Трендафилова

Снудена водица за работлива душица акварел върху 100% памучна хартия

Оля Трендафилова
90 лв.
"В очакване на децата акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова | Дея Арт
В очакване на децата акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова

В очакване на децата акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 43/33

Оля Трендафилова
180 лв.
"Там, където е сърцето акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 32/23", Оля Трендафилова | Дея Арт
Там, където е сърцето акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 32/23", Оля Трендафилова

Там, където е сърцето акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 32/23

Оля Трендафилова
80 лв.
"По пътя за село акварел в паспарту и рамка 33/23", Оля Трендафилова | Дея Арт
По пътя за село акварел в паспарту и рамка 33/23", Оля Трендафилова

По пътя за село акварел в паспарту и рамка 33/23

Оля Трендафилова
80 лв.
"Спомен от старата уличка 30/40 туш,перо и дървена клечка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Спомен от старата уличка 30/40 туш,перо и дървена клечка", Оля Трендафилова

Спомен от старата уличка 30/40 туш,перо и дървена клечка

Оля Трендафилова
120 лв.
"Цветни черги 30/40 акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Цветни черги 30/40 акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Цветни черги 30/40 акварел в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Пурпурен копнеж 40/30 масло", Оля Трендафилова | Дея Арт
Пурпурен копнеж 40/30 масло", Оля Трендафилова

Пурпурен копнеж 40/30 масло

Оля Трендафилова
150 лв.
"Зелената магия на Боженци масло на платно с подрамка 50/50", Оля Трендафилова | Дея Арт
Зелената магия на Боженци масло на платно с подрамка 50/50", Оля Трендафилова

Зелената магия на Боженци масло на платно с подрамка 50/50

Оля Трендафилова
300 лв.
"Боженската църква 33/43", Оля Трендафилова | Дея Арт
Боженската църква 33/43", Оля Трендафилова

Боженската църква 33/43

Оля Трендафилова
180 лв.
"Селска гордост 43/33 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Селска гордост 43/33 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Селска гордост 43/33 в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Моят Рай 30/20 акварел върху 100% павучна хартия", Оля Трендафилова | Дея Арт
Моят Рай 30/20 акварел върху 100% павучна хартия", Оля Трендафилова

Моят Рай 30/20 акварел върху 100% павучна хартия

Оля Трендафилова
80 лв.
"Селска зима 40/30 масло на платно с подрамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Селска зима 40/30 масло на платно с подрамка", Оля Трендафилова

Селска зима 40/30 масло на платно с подрамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Топлинка акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова | Дея Арт
Топлинка акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 40/30", Оля Трендафилова

Топлинка акварел върху 100% памучна хартия в паспарту и рамка 40/30

Оля Трендафилова
100 лв.
"Снежна тишина 40/30 масло върху платно с подрамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Снежна тишина 40/30 масло върху платно с подрамка", Оля Трендафилова

Снежна тишина 40/30 масло върху платно с подрамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Живите домове акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Живите домове акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Живите домове акварел в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
70 лв.
"Светлинка акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова | Дея Арт
Светлинка акварел в паспарту и рамка 43/33", Оля Трендафилова

Светлинка акварел в паспарту и рамка 43/33

Оля Трендафилова
180 лв.
"Сгушени в снега акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Сгушени в снега акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Сгушени в снега акварел в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
50 лв.
"Хайде, чедо на топло при баба акварел 33/23 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Хайде, чедо на топло при баба акварел 33/23 в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Хайде, чедо на топло при баба акварел 33/23 в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
100 лв.
"Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Имането на баба акварел Ленинград върху 100% памучна хартия Арш. В паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"По мостът акварел върху памучна хартия в паспарту и рамка  30/20", Оля Трендафилова | Дея Арт
По мостът акварел върху памучна хартия в паспарту и рамка 30/20", Оля Трендафилова

По мостът акварел върху памучна хартия в паспарту и рамка 30/20

Оля Трендафилова
70 лв.
"Баба и на теб ще донесе 30/40 акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова | Дея Арт
Баба и на теб ще донесе 30/40 акварел в паспарту и рамка", Оля Трендафилова

Баба и на теб ще донесе 30/40 акварел в паспарту и рамка

Оля Трендафилова
150 лв.
"Сън или спомен 20/30 акварел", Оля Трендафилова | Дея Арт
Сън или спомен 20/30 акварел", Оля Трендафилова

Сън или спомен 20/30 акварел

Оля Трендафилова
60 лв.
"Есента рисува вкусно 20/30", Оля Трендафилова | Дея Арт
Есента рисува вкусно 20/30", Оля Трендафилова

Есента рисува вкусно 20/30

Оля Трендафилова
100 лв.
"Тиквено време акварел в паспарту и рамка 30/20", Оля Трендафилова | Дея Арт
Тиквено време акварел в паспарту и рамка 30/20", Оля Трендафилова

Тиквено време акварел в паспарту и рамка 30/20

Оля Трендафилова
70 лв.
Показани са 1 до 35 от общо 103 творби

Последно видяни от Вас